ضريب ثابت فنر

|50383137|qzc

>p>فرمت فایل: ورد - Word ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 4عنوان آزمايش : آزمايش فنرها هدف آزمايش : محاسبة وسايل آزمايش : گيره ، پايه ، انواع فنر ، انواع وزنه ، ترازو و يا نيرو سنج ، خط كش شرح آزمايش : براي محاسبة ضريب ثابت يك فنر بايد بتوانيم رابطة اي داشته باشيم كه با استفاده از آن رابطه اندازه گيري هايي كه داشته ايم مقدار ثابت فنر را بدست آوريم به اين منظور اگر فنري به طول L مطابق شكل از گيره و پايه اي آويزان...